Erasmus+

Projekt “Hoolekogude jõustamine 2019-2022”

Üha rohkem jõudu koguv kodanikuaktiivsus ja kogukondlik liikumine annavad märku, et ühe isiku vastutuse ja juhtimise all olevad organisatsioonid on oma aja ära elanud. Seda enam, et Euroopas läbi viidud uuringud (ESHA 2017, UCL 2018) näitavad, et koolijuhid tunnevad ennast üksi jäetuna ja on ülemäärasest vastutusest tingitud suure pinge all. Selle pinge allikaks on reeglina väga suur vastutus ja vastandlikud ootused. Igal huvigrupil (omavalitsus, õpetajad, lapsevanemad jne) on omad nõudmised ning kõigil napib aega ja oskusi, et leida probleemidele terviklikke lahendusi. Suur pingeallikas on ka konkurentsilembene avalik arvamus, mis sunnib koole omavahel võistlema ja kujundab vastandliku arusaama, et konkurents on olulisem kui koostöö.

Kuidas seda olukorda muuta? Mis on probleemi põhjused? Kes ja kuidas saaks koolijuhti ja kogukonda tervikuna aidata? Milline abi oleks piisav? Nendele küsimustele vastuseid otsides otsustas ELVL meeskond luua Erasmus+ projekti ja kutsus appi oma välismaised partnerid (Jyväskylän Yliopisto, Trigon Entwicklungsperatung ja European Parents’ Association). Otsustati ühiselt luua koolitusprogrammid kogukonna koostöövõimekuse parandamiseks ja tegevusuuringu metoodika haridusasutuse arengu hindamiseks. Kolmeaastase pilootprojekti (2019 – 2022) asukohaks valiti Saaremaa ja põhjuseks oli kohaliku omavalitsuse ja koolikogukondade valmisolek suurte eesmärkide nimel tõsiselt pingutada. Soovi avaldanute seast valiti välja viis kooli – Kuressaare Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Kaali PK, Kärla PK ja Pihtla Lasteaed-algkool.

Loe projektist edasi siit

Toimumise aeg

01. september 2019 – 31. detsember 2022

PROJEKTIKOOD JA TOETUSE SUMMA

2019-1-EE01-KA204-051720 ja 287 168 €

Eellugu

Selle konkreetse projekti seeme sai külvatud aastal 2006, kui ELVL toonane juhatus otsustas lapsevanemate ja koolikogukondaade aitamiseks luua haridusasutuste hoolekogude koolitamise programmi. Et programmiga võimalikult paljude lasteaedade ja koolide hoolekogudeni jõuda, otsustati välja õpetada tosin koolitajat. Väljaõppeprogrammis läbisid ja asusid hoolekogusid koolitama Kristiine Vahtramäe, Urve Mukk, Ly Niinelaid, Valdek Rohtma jne. Programmi peamine väljatöötaja ning koolitajate koolitaja oli ELVL juhatuse liige Aivar Haller.

2006 – 2017 koolitati enam kui 500 kooli ja 300 lasteaia hoolekogu, mitmeid neist korduvalt, sest enamasti muutusid isikkoosseisud mõne aasta tagant.

28. detsember 2017 toimus esimene kohtumine Saaremaa Vallavalitsusega, kus arutati võimalust luua vallas kuni viiele haridusasutusele nn eristaatus, mis võimaldaks konkreetsel hoolekogul tavapärasest suuremat otsustamise vabadust. Otsustati, et kui ELVL leiab viis õpihimulist koolikogukonda, siis on valla juhtkond valmis astuma vastavaid samme. ELVL otsustas valmis kirjutada Erasmus+ kolmeaastase rahvusvahelise projekti nimega „Hoolekogude jõustamine“ (Empowering od School Boards). Projekti asusid kirjutama kaks ELVL juhatuse liiget – Hillar Lõhmussaar ja Aivar Haller.

Loe projekti eelloost lähemalt

Tegevused

Lühikokkuvõte projekti “Hoolekogude jõustamine 2019 – 2022” tegevustest (kogu projekti tegevuskava avamiseks klikka allolevale nupule “Kõik projektiga seotud tegevused”):

9. juuli 2019 – positiivne vastus projekti rahastamise osas Erasmus+ poolt
27.-28. juuni 2019 – esimene kokkusaamine Trigoni instituudi ja Jyväskylä ülikooliga Tallinnas
5.-6. september 2019 – Esimene rahvusvaheline kohtumine Kuressaares
5.-6. november 2019 – Teine rahvusvaheline kohtumine Kuressaares
9.-13. detsember 2019 – 1. treeningnädal Kuressaares
3.-7. veebruar 2020 – 2. treeningnädal Kuressaares
14.-18. september 2020 – 3. treeningnädal hübriidina Kuressaares
10.-14. mai 2021 – 4. treeningnädal hübriidina Kuressaares
5. aprillil 2021 loodi vastavalt algsele plaanile projekti missiooni jätkamiseks 16 asutajaliikme poolt MTÜ Juhtimiskultuuri Instituut
25. juunil 2021 tutvustasime projekti Portugali (Fapoestejo) ja Hispaania (CONFAP) lastevanemate liitude ning Euroopa Lastevanemate Liidu ühisel veebinaril
7.-11. märts 2022 – 5. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares
2.-6. mai 2022 – 6. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares
19.-23. september 2022 – 7. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares
11. november 2022 – kolmas rahvusvaheline kohtumine Luxembourgis
12. november 2022 – rahvusvaheline projekti kokkuvõttev konverents Luxembourgis
21.-25. november 2022 – 8. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares
10. detsember 2022 – rahvusvaheline projekti kokkuvõttev konverents Tallinnas

Kõik projektiga seotud tegevused

Projekti kokkuvõte

Projekti tulemuslikkusele tagasi vaadates on asjakohane jagada tulemused kolme kategooriasse:
1. Konsultantide areng
2. Koostöö koolidega
3. Muutused juhtimises

Kolme ja poole aasta pikkune protsess koondas ambitsioonika missiooni alla enam kui 30 oma valdkonna asjatundjat, kes kõik olid valmis hariduse valdkonnas juhtimise muutumiseks eeldusi luues ennast isiklikult mugavustsoonist välja lükkama. Nädalaks oma põhitöölt eemaldumine oli paljudele korralik väljakutse, aga ilmselgelt täitis treening- ja õppeprotsess oma arendava otstarbe, sest muidu poleks järgmisele nädalasele moodulile tagasi tuldud. 

Koostöö koolidega oli suur muutuste virvarr, mis sai alguse mõned kuud peale projekti algust pandeemia puhkemisega. Sealt edasi oli kaks kooli viiest sunnitud projektist lahkuma, et keskenduda tollel hetkel kooli püsimajäämisele ja arengule suuremat mõju avaldavatele väljakutsetele. Tänu  sellele suurenesid allesjäänud kolme kooli meeskonnad ja see tegi omakorda võimalikuks täiesti uues kvaliteedis meeskonnatöö.

Juhtimise temaatika oli projekti läbiv fookus ja kuigi me pandeemiast tingituna ei saavutanud olukorda, kus mõnele projektikoolile oleks omavalitsuse poolt nn eristaatust saanud rakendada, toimus paradigmaatiline muutus projektimeeskonna arusaamises haridusjuhtimise problemaatikast. Mõistsime, et juhtimises muutuste esilekutsumiseks on vaja juhtimise asemel keskenduda juhtimise eeldustele. Avastasime, et hoolekogude juhtimiskvaliteedi oluliseimaks eelduseks on lapsevanemate (kui enamuse) ettevalmistus enne hoolekogusse valimist ja see viis meid uuele ideele nn vanematekogude loomisest ja koolitamisest.

Projekti kokkuvõte on terves mahus siin

Tööriistad

Projekt „Hoolekogude jõustamine“ loodi selleks, et aidata haridusasutuste hoolekogudel jõuda tasemele, kus kooli ja omavalitsusjuhid võivad osa juhtimisotsuseid usaldada vastava ettevalmistusega hoolekogu liikmetele. Seega oli eesmärk luua ühiskonnas nn rohujuure tasandil eeldused jagatud juhtimise kujunemiseks. Koostöös Trigoni Akadeemia õppejõududega loodi sel eesmärgil kolm koolitusprogrammi: esiteks 4 nädalane kursus konsultantidele, kes hoolekogusid aitavad; teiseks ühepäevane kursus tervele koolikogukonnale ja siis kolmepäevane kursus juba valituks osutunud hoolekogu liikmetele. Kuigi pandeemia tõttu lükkus koolituste testimine peaaegu kaks aastat edasi, õnnestus need siiski lõpuks töökorda saada. Väga tänuväärne oli seejuures asjaolu, et saime projekti lõpptähtaega poole aasta võrra pikendada.

Lisaks koolitusprogrammidele loodi neljanda intellektuaalse väljundina koostöös Jyväskylä Ülikooli teadlastega haridusasutuse arengu toetamise ja hindamise metoodika. Nii selle väljatöötamisel kui ka rakendamisel kasutati tegevusuuringu meetodit. Ka see tööprotsess kujunes väga pingeliseks. Tänu sellele, et soome teadlased olid kaasatud kõigisse konsultantide väljaõppeprogrammi osadesse, oli neil ka hea ülevaade sellest, mida konsultantidel õnnestus esimese nelja treeningmooduli jooksul koolides teada saada ja ära teha. Teadlastel oli seega hea ülevaade konsultantide endi arenguprotsessist ning ka nn nullpunktist, kust koolide ja konsultantide koostöö algas.

Liigu tööriistade lehele

Partnerid