Jyväskylä Ülikool JYU

Lühitutvustus ja seotus programmiga:

Jyväskylä Ülikool JYU (http://www.jyu.fi ) on rahvusvaheliselt tuntud teadusülikool ja hariduse valdkonna ekspert, kus keskendutakse inim- ja loodusteadustele. Ülikool on tugevalt seotud parimate riiklike ja rahvusvaheliste teadus-, äri- ja innovatsioonikogukondadega. JYU-s on 15 000 kraadiõppurit. Koos täiskasvanuharidusega on kokku 40 000 õpilast. Töötajate arv on 2500.

Haridusjuhtimise instituut (IEL) on projektis JYU partner, asub haridus- ja psühholoogia teaduskonnas, millest sai Soomes alguse akadeemiline õpetaja- ja haridusjuhi haridus. Õpetajaharidusel on 156- ja haridusvaldkonna juhiharidusel 23-aastane ajalugu. Teaduskond oli 2018. aasta Times Higher Education – World University Rankings edetabelis maailma haridusteaduskondade seas 84. kohal. Instituut on Soomes ainus omataoline.

Projektis on IEL-i roll toetada arendusprotsessi ja vastata projektis läbiviidud uuringute eest. See roll on olnud IEL-i töö tuum alates selle asutamisest 1996. aastal. IEL näeb haridusjuhtimises kõigi hariduskogukondade ja -süsteemide tegevuses osalevate sidusrühmade kaasamist ja vastutust. Seega on töötajate, õpilaste, lapsevanemate ja poliitikakujundajate vahelise ühise juhtimise arendusprojekt otseselt IEL-i tegevuse põhivaldkonnas.

IEL-is juhib projektis osalevat JYU ekspertrühma selle juht Mika Risku. Tal on üheksa-aastane kogemus keskhariduse õpetajana ja viieteistaastane kogemus keskhariduse direktorina koolitöötajate, õpilaste ja lapsevanemate koostöö vallas. Ta on olnud IEL-iga seotud selle asutamisest 1996. aastal ning töötanud seal täiskohaga alates 2008. aastast. Tal on laialdane ja pikaajaline kogemus haridusjuhtimise valdkonna teadusuuringute, hariduse ja ühiskonna arendamise alal.

www.jyu.fi