Teadlikkuse Jõud

Teadusel põhinevad meetodid läbi praktika ja kogemuste

Meie koolitused

Hoolekogu

Kõigis Eesti lasteaedades, üldhariduskoolides ja huvikoolides on hoolekogud, mille liikmeteks on lapsevanemate, õpetajate ja pidajate esindajad. Enamuses koolides on hoolekogudes ka õpilased, erandiks on põhikoolid, kus pole õpilasesindust. Paljudes hoolekogudes on ka vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Hoolekogus on 3-32 liiget.

Tavapäraselt on hoolekogus:

Eestis on:

0
maakonda
0
linna
0
valda
0
üldhariduskooli

Liitu meie hoolekogude võrgustikuga

Eestis on üle 510 üldhariduskooli. Koos tegutsedes ning teineteiselt õppides ja teineteist toetades areneme kiiremini ja saavutame rohkem säilitades tugeva vaimse tervise ning luues uusi suhteid.

Esita avaldus

Vanematekogu

Vanematekogus on tavapäraselt kooli kõikide klasside lapsevanemate esindajad, kes valivad enda seast need, kes esindavad  lapsevanemaid Hoolekogus.

Vanematekogu kohtub, et arutada päevakajalisi teemasid, vastutab infovahetuse eest Hoolekogu ja kõigi lastevanemate vahel ning valmistab ette teemad Hoolekogus käsitlemiseks. Vanematekogu võib abistada kooli ja korraldada lapsevanemate ühistegevust.

Loe lisaks

Eestis on rohkem kui:

0
lapsevanemat
0
õpilast

Hoolekogude jõustamine 2019-2022

Üha rohkem jõudu koguv kodanikuaktiivsus ja kogukondlik liikumine annavad märku, et ühe isiku vastutuse ja juhtimise all olevad organisatsioonid on oma aja ära elanud. Seda enam, et Euroopas läbi viidud uuringud (ESHA 2017, UCL 2018) näitavad, et koolijuhid tunnevad ennast üksi jäetuna ja on suure pinge all. Selle pinge allikaks on reeglina väga suur vastutus ja vastandlikud ootused. Igal huvigrupil (omavalitsus, õpetajad, lapsevanemad jne) on omad nõudmised ning kõigil napib aega ja oskusi, et leida probleemidele terviklikke lahendusi. Suur pingeallikas on ka konkurentsilembene avalik arvamus, mis sunnib koole omavahel võistlema ja kujundab vastandliku arusaama, et konkurents on olulisem kui koostöö.

Loe lisaks
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Missioon

Transformatsioon läbi teaduslike meetodite

Meie pakutav õppimiskogemus põhineb tipptasemel teadlaste poolt väljatöötatud meetoditel. Rohkem kui kahekümne? tööriista abil saavutame üheskoos eesmärgid järgides kolme peamist põhimõtet.

Koge

Omandage uusi teadmiseid ja oskuseid erinevatel viisidel, alates kaasahaaravatest videoloengutest visualiseeritud andmetega ja interaktiivsete elementidega kuni põnevate koolituste ja aktiivsete mentorsessioonideni.

Praktiseeri

Oma teadmiste praktiseerimine on õppeprotsessi oluline osa. Hoolekogud.ee koolitused ja programmid pakuvad hulganisti võimalusi kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud tööriistu, eeltäidetud lepingud/eelarvepõhjasid  ja palju muud.

Rakenda

Meie meetodid muudavad teie mõtlemist ja annavad läbi teadlikkuse tõstmise võimekuse hallata väga erinevaid situatsioone. Te saate meie lihtsasti mõistetavaid meetodeid ja tööriistu koheselt kasutusele võtta ja tulemused on koheselt nähtavad.

Me oleme missioonipõhine organisatsioon, mis järgib järeleandmatult oma visiooni Eestist, kus iga lapsevanem on teadlik ja rahulolev ning õpetajad tunnevad toetust ja poolehoidu nii direktorilt kui ka lastelt ning kus igal lapsevanemal on ligipääs maailmatasemel meetoditele ja tööriistadele, et vabastada potentsiaal saavutada edusammud läbi paremate suhete ja kvaliteetsete teadmiste.