Eesti Lastevanemate Liit (ELVL)

Lühitutvustus ja seotus programmiga:

Projekti juhtpartner Eesti Lastevanemate Liit (ELVL) on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu mittetulundusühing, mis asutati 30. märtsil 1998. Liidu liikmete tegevuse eesmärgiks on väärtustada lapsi Eesti ühiskonnas, laste kasvu- ja arengukeskkonna teadlikku loomist ning aktiivse kodaniku kujunemine lapsevanemaks. ELVL’i tegevus lähtub veendumusest, et vanemad on ainsad, kes tahavad, oskavad ja suudavad lapse eest parimal viisil vastutada. Seda vastutust ja sellega kaasnevaid õigusi saab mujale delegeerida ainult väga äärmuslikel juhtudel ja pärast väga hoolikat kaalumist. ELVL’i  ühendab enam kui 1600 lapsevanemat väga erinevatest valdkondadest. Organisatsioonil on sotsiaalse koostöö leping Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning juhatuse liikmed on aktiivselt kaasatud valitsuse ning haridus- ja sotsiaalvaldkonna töörühmadesse. 

Aivar Haller on organisatsiooni arendamise konsultandina ja mentorina aidanud kolmekümne aastaga üles ehitada suurel hulgal ettevõtteid ja organisatsioone, sealhulgas toetanud mitme kooli loomist ja püsimajäämist. 2017. aastal valiti Haller Euroopa Lastevanemate Liidu juhatuse liikmeks ja asepresidendiks. Mentori ja konsultandina on ta aidanud ettevõtete juhtidel ja omanikel mõista kollegiaalse juhtimise ja individuaalse arengu olemust. Neid põhimõtteid rakendades saavutas 2004. aastal üks tema kliente (TNT Worldwide Express Estonia) Euroopa parima tööandja tiitli (Uuring of Hewitt Associates). Viimase 15 aasta jooksul rakendas ta sama süsteemset lähenemist mitmes teises ettevõttes ja aitas neil saavutada pikaajalist edu.

www.laps.ee