Euroopa Lastevanemate Liit (EPA)

Lühitutvustus ja seotus programmiga:

Euroopa Lastevanemate Liit (EPA) (https://europarents.eu/ ), EPA on alates asutamisest 1985. aasta aprillis ainuke EL-i tasandi organisatsioon, mis esindab vanemaid hariduse sidusrühmadena. Meie üle 40 liikmesorganisatsiooni kaudu on meil peaaegu täielik Euroopa katvus, kuna meil on töökontaktid peaaegu kõigi EL-i liikmesriikidega, samas kui meil on liikmeid ka mõnest EL-i välisest riigist (nt Serbia).

EPA peamised eesmärgid, jõudes 150 miljoni Euroopa lapsevanemani:

  • edendada ja toetada vanemate aktiivset kaasamist algõpetajatena oma laste hariduse kõigil etappidel,
  • toetada lastevanemate ühendusi ja üksikvanemaid sidusrühmade kaasamisel erinevates Euroopa riikides, pakkudes võimalusi koolituseks, koostööks ja teabevahetuseks;
  • toetada kõigi Euroopa laste hariduse kõrgeimat võimalikku kvaliteeti, eriti aktiivselt osaledes ELi tasandi poliitika väljatöötamises ja hindamises
  • levitada oma liikmete seas asjakohast Euroopa teavet.

Ainsa EL-i tasandi lapsevanemate esindusühinguna on EPA teinud tihedat koostööd nii teiste sidusrühmadega kui ka erinevate ELi institutsioonide ja fraktsioonidega. Kuna sidusrühmade kaasamine on nüüdseks ELi ametliku poliitika väljakujunenud osa, jätkame tööd kooskõlas EL 2020 ja ET 2020 järgse poliitikaga töörühmades, liitudes ja muudes saadaolevates vormides, et sõnastada vanemate kaasamise sisu ja toetada meie tegevust. liikmed riiklikul ja piirkondlikul tasandil töötavad selle nimel, et osaleda oma kodukoolisüsteemides. Osalemise ja pühendumuse suurendamiseks jätkab EPA koostööd ELi institutsioonide ja asjaomaste poliitikakujundajatega, et kujundada kaasamine riiklikul ja kohalikul tasandil vajalike raamistike loomiseks riikides, kus vanemate kaasamine ei ole veel hariduse juhtimise osa.

President Arja Krauchenberg. Algselt keeleteadlase väljaõppe saanud, sertifitseeritud turismigiidina töötav ta on vanemate esinduses tegutsenud üle 20 aasta, omades laialdast kogemust mitmekeelsuse ja kultuuridevaheliste küsimuste vallas. Projekti eesmärkidest lähtuvalt on ta olnud kahe välismaal asuva prantsuse kooli (Teheran ja Ljubljana) koolinõukogus, kus lastevanemate ühendus vastutas ka koolide haldamise ja juhtimise eest ning osales aktiivselt kahe Austria kooli nõukogus. koolid pärast Viini naasmist.

www.europarents.eu